Slúžme Bohu,
slúžme ľuďom.

Nie nám, ó Bože,
nie nám, lež menu
svojmu daj česť
pre Tvoju vernosť
a milosť.

zo žalmu 115

Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa (CSsR) - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)


 

O našom pútnickom bratstve v rádiu LUMEN:   Viac tu


Osobné svedectvo Mariána Oravca v rádiu LUMEN:   pricina_radosti_8_5_2009.mp3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na 3. Eucharistickom kongrese,
 v Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005
bolo Slovensko zasvätené
Kristovi Kráľovi. Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, odporúča, modliť sa túto modlitbu ako zasväcujúcu modlitbu
členom  bratstva na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Modlitba ku Kristovi Kráľovi:

(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.):

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva.
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha
i všetkej pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky
tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.

OZNAMY

Krížové cesty:

KZ Sprevádzajúci v spolupráci OZ Bratislavská kalvária Vás srdečne pozývajú na
Pravidelné Krížové cesty vždy v druhú nedeľu v mesiaci.
S podporou Bratislavskej arcidiecézy, na bratislavskom Kalvárskom vrchu.
Termíny pre rok 2024:  Od marca - 10.3.,14.4.,12.5.,9.6.
14.7.,11.8.,až.14.9.,13.10.,10.11.,8.12., 2024  Veľký Piatok 29.3.
(mimoriadne o 10:00h.
),Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou o 15:30h
(prístup pre autá - z Baníckej ul.) Sv. omša v kostole na Kalvárii o
17h.Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi, po ďalších
schodoch vľavo vyjsť na ulicu  Za Sokolovňou. (Zvážte svoje obutie- je
tam lesná cesta.
Viac Info:  Ako sa dostať na Kalvársky vrch PDF

Viac Info tu: Krížová.cesta.
Marián Oravec:  0908 417 905

 


Procesie:

SLÁVNOSŤ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: 7.4.2024
. Začiatok o 15:00h
Program: Procesia z kostola sv. Cyrila a Metoda (Puškinova 3, Bratislava) do Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii. Každoročne viac_tu.


SLÁVNOSTNÁ PROCESIA PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
Nedeľa 14.9.2024.
Program: Začiatok o 15.15h v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Procesia ulicami mesta,
cca o 16.40h Krížová cesta, na Kalvárskom vrchu, o 18.00h sv. omša v Kostole
Panny Márie Snežnej.
https://www.facebook.com/televizialux/videos/314158924529143/


 

 

Pešie púte:

PEŠIA PÚŤ DO MARIANKY:
Sobota 18.5. 2023 a 19.10.2023 Začiatok: 9:00h Bratislavská Kalvária Lurdská Jaskyňa
Viac Info tu: Pešia Púť

 

 

 

Iné oznamy:

AKO SME OBNOVOVALI KAPLNKU
Májová reportáž TV LUX
https://fb.watch/r43D6wGEHu/


MARTIN ČIČO O OBNOVE KRÍŽOVEJ CESTY NA KALVÁRII
https://www.facebook.com/marian.oravec.12/videos/3366168836751906


Predseda OZ BAKA Ing. Ján Klepáč o obnove Kalvárského vrchu
https://www.facebook.com/reel/354034277133099


Montáž Korpusu Krista https://www.facebook.com/watch/?v=404547456765267
https://www.facebook.com/watch/?v=1791365484355498

KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo napomohlo k založeniu OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA.
www.bratislavskakalvaria.sk
www.facebook.com/bratislavskakalvariawww.transparentneucty.sk Číslo účtu SK0609000000005162391887
Účet je na obnovu bratislavskej Krížovej cesty.
tiež je možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane pre:

OZ Bratislavská Kalvária
Oravská 1264/18
Bratislava - Ružinov
821 09
IČO: 52565441


Fatimské soboty na Bratislavskej Kalvárii v Lurdskej jaskyni a za zlého počasia v Kostole Panny Márie Snežnej.  Prvá sobota v mesiaci od Mája - do Októbra.

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

BA Kalvária na Kalvárskom vrchu. 1-2 júna 2024 sobota, nedeľa - termín
aktualizujeme viac tu: -plagát
viac nfo:https://www.vopz.sk/park/11323-bratislavska-kalvaria-kalvarsky-vrch
Video Víkend z roku  2023


Upratovnice na BA.  Kalvárskom vrchu:
Jarná: sobota - 24.2.2024, Jesenná:
sobota 23.11.2024 (kosba, smetie, podľa potreby).
aktualizujeme viac tu: -plagát 
viac info:
https://www.vopz.sk/park/11323-bratislavska-kalvaria-kalvarsky-vrch

Dňa 13.3.2021 sa konala na BA.Kalvárii spomienka na pustovníkov
Hieronyma a Blažeja - 264. výročie od ich tragickej smrti.


Dňa 27.9. 2016 sa uskutočnila v Dome Quo vadis v Bratislave prednáška s názom Krížová cesta na Kalvárskom vrchu - zaniknutá dominanta mestskej panorámy Mgr. Martina Čiča. Prednáška sa príležitostne bude opakovať.Foto tu

 

Bazilika Minor Marianka - Slávnostné vyhlásenie udelenia titulu

V sobotu 3.12.2011 o 14:00 hod. s poďakovaním Svätému Otcovi a pravidelnou mesačnou púťou.Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Viac informácii tu na plagáte.

Ján Pavol II – Putovanie po miestach spásy viac tu.

 

 

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010