Redemptoristi - Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa:
www.cssr.sk

Farnosť Najsvätejšej Trojice:
www.trojica.sk

Dom Quo vadis:
www.domquovadis.sk

Katolícká jednota Slovenska
www.kjs.sk

Bratislavské misie:
www.misieba.sk

 

Praktické odkazy:

Poriadok sv. omší na území mesta Bratislava:
www.kjs.sk

Zoznam podujatí:
www.vyveska.sk/

Liturgický kalendár KBS:
lc.kbs.sk

Mestská hromadná doprava v Bratislave:
www.imhd.sk

Železnice slovenskej republiky:
www.zsr.sk

Slovak Lines - Moderná autobusová doprava:
www.slovaklines.sk

Oficiálna Stránka Katolíckej Cirkvi na Slovensku -
Konferencia Biskupov Slovenska:
www.kbs.sk

Farnosť Bratislavská Kalvária:
www.kalvaria.sk

Dominikáni - Rehoľa Kazateľov:
www.dominikani.sk

Marianka:
www.marianka.sk

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman:
www.tesitelia.sk

Jezuiti - Spoločnosť Ježišova na Slovensku:
www.jezuiti.sk