Pramene.

 

Ježiš mu (Tomášovi) riekol:
„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” /Jn 14,6/

 

 

„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” /Mt 18,20/

 

 

„ Neste si vzájomne bremená.” /Gal 6,2/

 

 

„Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.”/Jak 5,16/

 

 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.” /Mk 16,15/