Bratislavská krížová cesta

Slávnosť Božieho Milosrdenstva

Významné výročia a stretnutia S.p.b.

Púť Bratislava-Marianka

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010

Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)