Modlitbová adopcia

Kde sú 2-3 zhromaždení
v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. (Mt 18,20) Ponúkame Ti modlitbu na Tvoj úmysel, pri mesačnej púti, Bratislava - Marianka. Svoj úmysel môžeš mať otvorený alebo dôverný. Úmysel
a meno, len krstné, pošli na: umysel@sprevadzajuci.sk

Slúžme Bohu,
slúžme ľuďom.

Nie nám, ó Bože,
nie nám, lež menu
svojmu daj česť
pre Tvoju vernosť
a milosť.

zo žalmu 115

Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa (CSsR) - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)


 

O našom pútnickom bratstve v rádiu LUMEN:   Viac tu

Osobné svedectvo Mariána Oravca v rádiu LUMEN:   pricina_radosti_8_5_2009.mp3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na 3. Eucharistickom kongrese,
 v Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005
bolo Slovensko zasvätené
Kristovi Kráľovi. Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, odporúča, modliť sa túto modlitbu ako zasväcujúcu modlitbu
členom  bratstva na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Modlitba ku Kristovi Kráľovi:

(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.):

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva.
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha
i všetkej pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky
tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.


PEŠIA PÚŤ DO MARIANKY:

Sobota 13.5. 2023 a 14.10.2023 Začiatok: 9:00h Bratislavská Kalvária Lurdská Jaskyňa
Viac Info tu: Pešia Púť

Oznamy - Procesie, Pešie púte, Krížové cesty (31.8.2023):

AKO SME OBNOVOVALI KAPLNKU
Májová reportáž TV LUX
https://www.facebook.com/televizialux /videos/769478263585958
Bratislavská Kalvária
MARTIN ČIČO O OBNOVE KRÍŽOVEJ CESTY NA KALVÁRII
https://www.facebook.com/OzBratisla
vskaKalvaria/videos/334735136196
9292

KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo napomohlo k založeniu OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA. www.facebook.com/bratislavska
kalvaria

www.transparentneucty.sk Číslo účtu SK0609000000005162391887
Účet je na obnovu bratislavskej Krížovej cesty.
tiež je možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane pre:

OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA
Na Kalvárii 10
811 04 Bratislava 1
IČO: 52565441

Pozývame Vás na Pravidelné Krížové cesty
Vždy v druhú nedeľu v mesiaci. S podporou Bratislavskej arcidiecézy, na bratislavskom Kalvárskom vrchu. Termíny pre rok 2023:  12.3.,
Veľký Piatok 7.4. (mimoriadne o 10:00h.),14.5.,11.6. 9.7.,13.8.,až 17.9.,8.10.,12.11.,10.12., 2023 Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou o 15:30h (prístup pre autá - z Baníckej ul.) Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17h.Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu  Za Sokolovňou. (Zvážte svoje obutie- je tam lesná cesta.
Viac Info tu: Krížová.cesta.
Marián Oravec:  0908 417 905

BRATISLAVSKÉ PROCESIE :
SLÁVNOSŤ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: 16.4.2023
.
Program: Začiatok o 15:00h Procesia z kostola sv. Cyrila a Metoda (Puškinova 3) do Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii. Každoročne viac_tu.
V Nedeľu 3. apríla 2016 - bola táto slávnosť spojená s vyhlásením dekrétu o pričlenení kostola Panny Márie Snežnej k hlavnej Mariánskej bazilike v Ríme. Celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita
Video:  https://www.youtube.com/
Každoročne viac_tu.

SLÁVNOSTNÁ PROCESIA PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
Nedeľa 17.9.2023.Program: Začiatok o 14:30 v Katedrále sv. Martina. Procesia ulicami mesta,
o cca 15.40 Krížová cesta, na Kalvárskom vrchu, o 17h sv. omša v Kostole Panny Márie Snežnej.
Hlavný celebrant Mons. Jozef Haľko pomocný biskup. Každoročne viac tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislo
clanku=20190906029


Plagát a Výveska:
https://www.vyveska.sk/25420/procesia-mestom-pri-prilezitosti-sviatku-povysenia-sv-kriza-na-bratislavsku-kalvariu.html

Fatimské soboty na Bratislavskej Kalvárii v Lurdskej jaskyni a za zlého počasia v Kostole Panny Márie Snežnej.  Prvá sobota v mesiaci od Mája - do Októbra.

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
BA Kalvária na Kalvárskom vrchu. 3-4 júna 2023 sobota, nedeľa - termín
aktualizujeme viac tu: -plagát 
viac info:
https://www.vopz.sk/park/11323-bratislavska-kalvaria-kalvarsky-vrch

Upratovnice na BA.  Kalvárskom vrchu:
Jarná: sobota - 1.4.2023, Jesenná:
sobota 25.11.2023 kosba, smetie, podľa potreby.

Dňa 27.9. 2016 sa uskutočnila v Dome Quo vadis v Bratislave prednáška s názom Krížová cesta na Kalvárskom vrchu - zaniknutá dominanta mestskej panorámy Mgr. Martina Čiča. Prednáška sa príležitostne bude opakovať.Foto tu
Dňa 13.3.2021 sa konala na
BA.Kalvárii spomienka na pustovníkov
Hieronyma a Blažeja - 264. výročie od ich tragickej smrti.

 

Bazilika Minor Marianka - Slávnostné vyhlásenie udelenia titulu

V sobotu 3.12.2011 o 14:00 hod. s poďakovaním Svätému Otcovi a pravidelnou mesačnou púťou.Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Viac informácii tu na plagáte.

Ján Pavol II – Putovanie po miestach spásy viac tu.

Tulák? Turista? Pútnik? viac tu.

 

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010