Modlitbová adopcia

Kde sú 2-3 zhromaždení
v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. (Mt 18,20) Ponúkame Ti modlitbu na Tvoj úmysel, pri mesačnej púti, Bratislava - Marianka. Svoj úmysel môžeš mať otvorený alebo dôverný. Úmysel
a meno, len krstné, pošli na: umysel@sprevadzajuci.sk

Slúžme Bohu,
slúžme ľuďom.

Nie nám, ó Bože,
nie nám, lež menu
svojmu daj česť
pre Tvoju vernosť
a milosť.

zo žalmu 115

 Odporúčame Vám: "Nasledovanie Krista" od augustiánskeho mnícha Tomáša Kempenského je po Svätom písme najrozšírenejšia kniha svetovej literatúry
Tulák versus Turista versus Pútnik.. úvodný clip pátra Rasťa (CSsR) - putujme na chválu nášho pána Ježiša Krista do nášho spoločného cieľa - do prístavu, ktorým je naša nebeská domovina a vlasť

Pútnictvo v stredoveku a dnes
- prednáška pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu CCG (11marec2009)


O našom pútnickom bratstve v novinách:   Viac tu

O misii s pracovným názvom NINIVE:    Viac tu

Osobné svedectvo Mariána Oravca v rádiu LUMEN:   pricina_radosti_8_5_2009.mp3

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na 3. Eucharistickom kongrese,
 v Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005
bolo Slovensko zasvätené
Kristovi Kráľovi. Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, odporúča, modliť sa túto modlitbu ako zasväcujúcu modlitbu
členom  bratstva na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Modlitba ku Kristovi Kráľovi:

(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.):

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva.
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha
i všetkej pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky
tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.

Oznamy - Procesie, Pešie púte, Krížové cesty: 

PÚŤ DO MARIANKY V ZIMNOM ČASE: Od novembra do marca
V 1.soboty v mesiaci: 7.1.17/ 4.2.17/4.3.17 Začiatok o 12.15 h Morový stĺp Sv. Trojice - Rybné nám. Možnosť pripojiť sa: 1) Zastávka MHD Nový most bus č.37 o 12.40 h Pešo: Marianka - Bazilika minor Marianka o 14.00 h sv. ruženec a sv. omša. viac_tu.
Naša druhá vetva putuje celoročne, aj v zime, značenými chodníčkami do Marianky stretnutie: pri kostole sv. Sebastiana v bratislavských Krasňanoch  o 10h.
Pozývame Vás na Pravidelné Krížové cesty. S podporou Bratislavskej arcidiecézy, na bratislavskom Kalvárskom vrchu. Vždy v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Termíny:  8.1. / 5.2 / 5.3. /9.4./ Veľký Piatok 14.4. mimoriadne o 10h. / 7.5. / 4.6 / 9.7. / 6.8. / 3.9. / 8.10. / 5.11. / 3.12. 2017. Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou o 15.30h Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17h.Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu  Za Sokolovňou. (Zvážte svoje obutie- je tam lesná cesta.)
Sprevádzajúci-pútnické bratstvo, pod záštitou:bratislavská farnosť Kalvária Panny Márie Snežnej.
Info: Krížová.cesta.
Marián Oravec:  0908 417 905
KZ Spb pozýva:  Sobota 18.3.2017 o 18h  Sv. Omša v Kostole na BA. Kalvárii za pustovníkov Hieronýma  a Blažeja na výročie 259. rokov od ich tragickej smrti.´
Prednáška   Mgr. Martina Čiča Krížová cesta na Kalvárskom vrchu, -zaniknutá dominanta mestskej panorámy - sa uskutočnila v utorok 27.9. 2016 o 18hod.  Dom Quo vadis Hurbanovo nám. v Bratislave. Prednáška sa príležitostne bude opakovať.Foto tu
VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
BA Kalvária na Kalvárskom vrchu. druhá júnová sobota alebo nedeľa
Viac tu: http://vopz.sk/bratislavska-krizova-cesta-na-kalvarskom-vrchu/

SLÁVNOSŤ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA:
23 apríla 2017
Program: Procesia z kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii. V Nedeľu 3. apríla 2016 - bola táto slávnosť spojená s vyhlásením dekrétu o pričlenení kostola Panny Márie Snežnej k hlavnej Mariánskej bazilike v Ríme. Celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita
Video:  https://www.youtube.com/
Každoročneviac_tu.
Pešia púť V letnom čase:
BA. Kalvária - Kačin - Marianka
1.4. / ?.5. / 3.6. / 1.7. / 5.8. /  9.9. / 7.10. /Upratovnice na BA.  Kalvárskom vrchu: Jarná: sobota 8.4  kosba, smetie, podľa potreby. Jesenná: 25.11

 

 

 

 

Bazilika Minor Marianka - Slávnostné vyhlásenie udelenia titulu

V sobotu 3.12.2011 o 14:00 hod. s poďakovaním Svätému Otcovi a pravidelnou mesačnou púťou.Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Viac informácii tu na plagáte.

Ján Pavol II – Putovanie po miestach spásy viac tu.

Tulák? Turista? Pútnik? viac tu.

Púte v Európe – stránky, odkazy viac tu.  

Video z Výročnej púte pokánia 11.9.2010

Exkluzívne FOTO !!! - Naša Prvá púť 24.4.2004
Krížová cesta 14.Septembra 2012

Posvätenie obrázkov krížovej cesta 17.Marca 2013

Krížová cesta 4.Novembra 2012

Výročná púť 8.Septembra 2012 Marianka - Sviatok - Narodenia Panny Márie

Mesačná púť 3.Dec 2011 - Kostol Narodenia Panny Márie v Marianke povýšený na Baziliku minor viac info tu.

Foto - Slávnosť Nedeľa Božieho milosrdenstva 1.Máj 2011

FOTO - Paralelná skupina mladých, putujúcich pešo aj v zime od Peknej cesty

Ďalšie foto z pútí , tiež video si môžete pozrieť tu